Taxatie commercieel vastgoed

Uw zakelijke belangen op het gebied van taxatie commercieel vastgoed zijn bij ons in goede handen.

Zodra uw belangen op het gebied van taxatie commercieel vastgoed zakelijk worden heeft u ook een makelaar-taxateur nodig die dezelfde taal spreekt. Ongeacht de aard van de activiteiten dient u volledig te kunnen vertrouwen op de kennis en kunde van uw adviseur.

Taxatie van uw commercieel vastgoed

Taxatie van commercieel vastgoed is niet alleen bedrijfsmatig vastgoed (BOG) maar al het vastgoed dat zakelijke belangen dient. Hierbij valt dus ook te denken wij aan woningcomplexen en bijzonder vastgoed.

Sinds een aantal jaren zijn wij al actief voor partijen als gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. Ook behartigen wij de belangen van eigenaren en gebruikers van zakelijk vastgoed.

Hetzelfde dat wij betekenen voor particuliere huiseigenaren kunnen wij ook betekenen voor eigenaren en gebruikers van commercieel vastgoed. Hierbij moet dus gedacht worden aan de rol van makelaar-taxateur in de breedste zin van het woord: bemiddeling, taxaties en advisering.

Commercieel vastgoed laten taxeren

Opdrachten die wij hebben uitgevoerd zijn onder andere projectmatige verkopen (uitpondingen), advisering en grootschalige taxatie-opdrachten (WOZ).  Wij beschikken over een groot aantal  referenties. Belangrijk is dat wij actief zijn als Stadsmakelaar voor de Gemeente Rotterdam.

Met een keuze voor SRMT Register Makelaars & Taxateurs kiest u voor een kantoor met praktijkervaring maar ook met de noodzakelijke knowhow. Alle expertise die noodzakelijk is voor uw opdracht, in welke vorm dan ook, hebben wij in huis.

Graag treden wij vrijblijvend met u in overleg om u in ieder geval een eerste concreet advies te bieden!

Taxatie commercieel vastgoed

Veel gestelde vragen

Welke factoren beïnvloeden de waarde van mijn commercieel vastgoed?
Diverse factoren kunnen de waarde van commercieel vastgoed beïnvloeden. Enkele voorbeelden zijn de locatie, de huidige vastgoedmarkt, de staat van het pand, de toekomstige ontwikkelingspotentieel van de omgeving, huidige en potentiële huurinkomsten, en andere factoren zoals milieukwesties.

Hoe wordt de marktwaarde van commercieel vastgoed bepaald?
De marktwaarde van commercieel vastgoed wordt vaak bepaald door een combinatie van de inkomstenbenadering, de kostenbenadering en de vergelijkbare verkopenbenadering. De inkomstenbenadering kijkt naar de potentiële inkomsten die het pand kan genereren. De kostenbenadering kijkt naar wat het zou kosten om een vergelijkbaar pand te bouwen. De vergelijkbare verkopenbenadering kijkt naar de recente verkoopprijzen van vergelijkbare eigendommen in de buurt.

Wat gebeurt er na de taxatie van mijn commercieel vastgoed?
Na de taxatie ontvangt u een taxatierapport. Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over het pand, de omgeving, en hoe de taxateur tot de uiteindelijke waardebepaling is gekomen. Dit rapport kan dan worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals de verkoop van het pand, het aanvragen van een hypotheek, of voor belastingdoeleinden.