Taxatie commercieel vastgoed

Uw zakelijke belangen op het gebied van taxatie commercieel vastgoed zijn bij ons in goede handen.

Zodra uw belangen op het gebied van taxatie commercieel vastgoed zakelijk worden heeft u ook een makelaar-taxateur nodig die dezelfde taal spreekt. Ongeacht de aard van de activiteiten dient u volledig te kunnen vertrouwen op de kennis en kunde van uw adviseur.

Taxatie van uw commercieel vastgoed

Taxatie van commercieel vastgoed is niet alleen bedrijfsmatig vastgoed (BOG) maar al het vastgoed dat zakelijke belangen dient. Hierbij valt dus ook te denken wij aan woningcomplexen en bijzonder vastgoed.

Sinds een aantal jaren zijn wij al actief voor partijen als gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. Ook behartigen wij de belangen van eigenaren en gebruikers van zakelijk vastgoed.

Hetzelfde dat wij betekenen voor particuliere huiseigenaren kunnen wij ook betekenen voor eigenaren en gebruikers van commercieel vastgoed. Hierbij moet dus gedacht worden aan de rol van makelaar-taxateur in de breedste zin van het woord: bemiddeling, taxaties en advisering.

Taxatie commercieel vastgoed Rotterdam

Opdrachten die wij hebben uitgevoerd zijn onder andere projectmatige verkopen (uitpondingen), advisering en grootschalige taxatie-opdrachten (WOZ).  Wij beschikken over een groot aantal  referenties. Belangrijk is dat wij actief zijn als Stadsmakelaar voor de Gemeente Rotterdam.

Met een keuze voor SRMT Register Makelaars & Taxateurs kiest u voor een kantoor met praktijkervaring maar ook met de noodzakelijke knowhow. Alle expertise die noodzakelijk is voor uw opdracht, in welke vorm dan ook, hebben wij in huis.

Graag treden wij vrijblijvend met u in overleg om u in ieder geval een eerste concreet advies te bieden!

Taxatie commercieel vastgoed

Veel gestelde vragen

Wat is een Register Taxateur?
Een Register Taxateur taxeert vastgoed dat binnen zijn specialisme valt: Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed of Wet Onroerende Zaken (WOZ).

Het Register publiceert de namen van ingeschreven taxateurs op haar website en zorgt er voor dat eenieder eenvoudig kan controleren of een taxateur is ingeschreven in het register en in welke kamer(s).

Ik heb een huis boven mij winkel. Kunnen jullie dit taxeren?
Ja, wij zijn gespecialiseerd in gecombineerde en specialistische taxaties. Niet alleen in Rotterdam maar door de gehele regio verzorgen wij verschillende uiteenlopende taxaties zoals bedrijfspanden, horeca, winkels en beleggingsobjecten.

Hoe lang is een gevalideerd taxatierapport geldig?
De meeste geldverstrekkers hanteren een geldigheidstermijn van 6 maanden. Dit wil zeggen dat op het moment dat de hypotheek aangevraagd wordt uw taxatierapport niet ouder dan 6 maanden mag zijn. Sommige geldverstrekkers hanteren een termijn van 3 maanden.