Taxatie van bijzonder vastgoed

SRMT online houdt zich bezig met taxaties van bijzonder vastgoed: monumenten zoals kinderboerderij, jachthaven, scholen, kastelen, boerderijen, landgoed ect.

Bijzondere objecten: voor de gemiddelde makelaar geen dagelijkse kost. Maar voor ons als rentmeesters zijn het juist géén bijzondere objecten. Wij werken iedere dag met heel bijzondere objecten: monumenten zoals boerderijen, kastelen en landgoederen. Parken, landhuizen maar ook oude fabrieken of kloosters. En ook als het geen monumenten zijn, zetten wij onze expertise aan het werk voor onze klanten. Met herbestemmingsonderzoeken, het aanvragen van subsidies, maar ook met beheer en exploitatie. Allemaal zaken die ook relevant zijn voor een taxatie.


De beoordelingscriteria

Een heel belangrijk criterium bij het bepalen van de waarde zijn referenties van dezelfde objecten. Bij een ‘gewone’ woning of bedrijf zijn die vrijwel altijd in de buurt te vinden. Bijkomend voordeel daarvan is dat in die referentie-objecten de locatie al verwerkt is. Bij bijzondere huizen en andere objecten is dat veel lastiger. Dus welke criteria nemen we onder andere mee?

  • vergelijkbaar soort object
  • planologische mogelijkheden
  • herbestemmingsmogelijkheden
  • subsidiemogelijkheden
  • lokale, provinciale en landelijke ontwikkelingen