Professionele taxaties van verhuurde woningen

Wij verrichten taxaties van woonruimte in verhuurde staat (residentieel vastgoed)

Dit kan zijn een beleggingspand voor kamerverhuur, portefeuille van woningen of een gecombineerd woon-/winkelpand.

In het algemeen zijn de opdrachtgevers beleggers in vastgoed die één of meerdere woningen op professionele wijze gebruiken voor verhuur. Denk hierbij aan een kleinere belegger met een beperkt aantal beleggingspanden of juist grotere portefeuilles van verhuurde woningen.

De taxaties die door ons worden opgesteld zijn meestal bedoeld om gebruikt te worden voor aankoop en/of (her)financiering. Hiernaast geven de taxaties inzicht in de juiste huurprijs via de markthuur of het WWS puntensysteem.

Betrouwbare en efficiënte taxatie van uw verhuurde woningen

Onze taxaties worden geaccepteerd door een groot aantal geldverstrekkers gespecialiseerd in de financiering van verhuurde woningen. De eisen die worden gesteld door deze banken zijn dan ook goed bekend bij ons.

Als onderdeel van de taxatie wordt rekening gehouden met de steeds meer complexe regelgeving voor de verhuur van woonruimte. Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid om te adviseren over een zo optimaal mogelijke huursituatie. Ook denken wij indien nodig met u mee over eventuele beslissingen op langere termijn; wat is het beste voor mijn verhuurde woningen?

Bij aanvang van de taxatie – opdracht worden de uitgangspunten vooraf doorgenomen en de werkwijze toegelicht. De marktwaarde wordt vastgesteld via een inkomstenbenadering (BAR/NAR) gebaseerd op de reële markthuur. Uiteraard wordt ook gekeken naar de actuele huursituatie.