Taxaties van bijzondere objecten of met een speciaal doel

Heeft u een taxatie nodig van een bijzonder object of voor een specifiek doel? Naast reguliere taxaties zijn wij ook ingesteld op speciale taxaties (Special Valuations). In deze situaties verzorgen wij naast een uitgebreide rapportage desgewenst ook aanvullende advisering en ondersteuning.

Regelgeving bij de verhuur van woonruimte

Denk aan een kinderboerderij, jachthaven, zwembad, auto-sloperij of een museum gevestigd in een monumentaal pand en u krijgt een indruk van de taxaties die wij kunnen uitvoeren.

Uiteraard hoeft het niet meteen om een bijzonder object te gaan maar kan ook het doel van de taxatie bijzonder zijn. Naast veel voorkomende taxaties ten behoeve van financiering en aan- of verkoop verzorgen wij ook taxaties voor de meest uiteenlopende doeleinden.

Ook de omvang van de opdracht of project kan bijzonder zijn. Hierbij is dan sprake van grootschalige en/of doorlopende taxatie-opdrachten. Regelmatig verzorgen wij taxaties voor eigenaren van woningcomplexen of juist bij verspreid en gevarieerd bezit.


Waarvoor heeft u een taxatie nodig?

 • Inzicht in de waarde voor een (her)financiering
 • Aankoop of juist een verkoopbeslissing
 • Fiscaliteiten zoals de WOZ-waarde
 • Erfpacht
 • Bepalen van de huurwaarde voor (ver)huur
 • Bouwkundige opname
 • Onteigening / Planschade / Bestuurscompensatie
 • Balanswaardebepaling
 • Projectontwikkeling
 • Mediation / arbitrage
 • Huurprijsherziening ex. 7:303

Samenwerking is het uitgangspunt bij alle taxaties die wij verrichten. Ongeacht de omvang van de opdracht nemen wij vooraf de gelegenheid om in overleg te opdracht te formuleren. Als dit noodzakelijk is maken wij een Plan van Aanpak waarbij wij ook de door ons te gebruiken methoden en technieken toelichten. Als erkend NRVT- taxateur zorgen wij dat onze rapporten voldoen aan de IVS/EVS normen.

Voorafgaand een het definitieve rapport ontvangt u zo nodig een concept-rapport te beoordeling. Als u een mogelijk uitdagende taxatie-opdracht heeft nodigen wij u van harte uit om contact met ons op te nemen. Wij beoordelen graag of wij u behulpzaam kunnen zijn met een eventuele casus. Via het contact formulier heeft u de mogelijkheid om nadere details te verstrekken. Vervolgens zullen wij contact met u opnemen.