Taxatie Tank opslag / Brandstof depot

Deze taxatie is uitgevoerd i.v.m. het nemen van een financieringsbeslissing. Het brandstofdepot is gericht op de beroepsvaart zoals de visserij. Het object is ten aanzien van de locatie, aanwezige infrastructuur en de beschikbare opslag vrij uniek. Vanwege het ontbreken van marktgegevens is de waardering vastgesteld volgens een retrospectieve methode (gecorrigeerde vervangingswaarde)

Omschrijving: Tankopslag / Brandstofdepot
Categorie: Bijzonder vastgoed
Type vastgoed: Commercieel – industrie en haven gerelateerd
Locatie / Regio: Goeree – Overflakkee
Soort: Taxatie
Opdracht / Doel: Vaststellen (markt)waarde

taxatie-bijzonder-vastgoed