Taxatie van Horeca en Recreatie

Bij een taxatie voor horeca en recreatie – objecten komt het regelmatig voor dat het vastgoed onlosmakelijk is verbonden met de bedrijfsvoering (exploitatie). Met andere woorden: de ‘stenen en het cement’ vormen een samenhang met de onderneming. In dit geval is er dan sprake van exploitatiegebonden vastgoed.

Als het  vastgoed wordt beschouwd als exploitatiegebonden heeft de waarde dus direct  invloed op de waarde van de onderneming en omgekeerd. Bij een taxatie voor bijvoorbeeld aankoop, verkoop of financiering wordt dan rekening gehouden met de onroerende zaak (grond en gebouwen), de onderneming en alle mogelijkheden.

Taxateur bedrijfsonroerend goed

In het algemeen is er bij exploitatiegebonden vastgoed sprake van een onroerende zaak die niet snel te gebruiken is voor andere doeleinden anders dan een hotel of recreatie–object. Hiernaast speelt de bestemming van het betreffende object ook een belangrijke rol; er is bijvoorbeeld alleen horeca of meer specifiek een hotel toegestaan.

Bij een bedrijfsruimte waar horeca òòk is toegestaan (gemengde bestemming) is al minder snel sprake van exploitatiegebonden vastgoed. Tenslotte is ook aan de orde wat de eigendomsverhouding en wijze van gebruik (huursituatie) is.

Exploitatiegebonden vastgoed (Horeca / Recreatie / Cultuur)

  • Hotels
  • Specifieke restaurants en cafés waarbij de locatie een grote rol speelt
  • Discotheken / zalencentrum, niet snel aan te wenden voor ander gebruik
  • Recreatie, Sportcomplex, golfbaan, Zwembad, Wellness
  • Entertainment, Theater
Taxateur bedrijfsonroerend goed

Taxatie van Exploitatiegebonden vastgoed. Hoe werkt dat?

In de praktijk is de aanleiding van de taxatie bepalend of een object, horeca of recreatie, als exploitatiegebonden vastgoed beoordeeld moet worden. Bij de taxatie van een hotel is dit vanzelfsprekend maar bij andere horeca, zoals een grand-café of restaurant, is dit niet altijd het geval.

Bijvoorbeeld bij een lunchroom of  buurtcafé is minder snel sprake van exploitatiegebonden vastgoed. Afhankelijk van de bestemming en de gebruiksmogelijkheden zal de taxatie van het vastgoed dan meestal worden uitgevoerd op basis van de huurwaarde. Bij een bedrijfsovername waarbij alleen de onderneming wordt verkocht en niet het vastgoed wordt een waarde vastgesteld van de exploitatie (goodwill en inventaris)

Bij een taxatie van exploitatiegebonden vastgoed is het noodzakelijk dat er beschikt kan worden over financiële gegevens van het bedrijf. Hierbij moet gedacht worden aan jaarstukken, exploitatiegegevens, personele bezetting, investeringen en uitbreidingsmogelijkheden. Specifiek voor een hotel zijn natuurlijk de bezettingsgegevens en gemiddelde kamerprijzen (ARR/RevPar) van belang. De aangeleverde informatie wordt vervolgens vergeleken met die van de bedrijfstak (normalisatie)

Waarom SRMT mijn horeca - vastgoed laten taxeren?

Een taxatie, in algemene zin en bij exploitatiegebonden vastgoed in het bijzonder, is wat ons betreft slechts een manier om te komen tot een juiste waarde. Het gebruik van verschillende methoden om te komen tot een juiste taxatie is dan ook vanzelfsprekend. Een taxatie van exploitatiegebonden vastgoed is hoe dan ook wel een specialisme

Inmiddels hebben wij veel ervaring met taxaties van exploitatiegebonden vastgoed door geheel Nederland. Kenmerkend aan onze werkwijze hierbij is dat wij zowel vooraf als achteraf uitgebreid in overleg treden met de eigenaar en/of exploitant over de taxatie. Naar ons idee is het de hotellier, restaurateur of exploitatant die kan bevestigen of de theorie in overeenstemming is met de praktijk. Samenwerking tijdens de taxatie is dan ook onontbeerlijk.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Als makelaar – taxateur gespecialiseerd  in exploitatiegebonden vastgoed hebben wij uitgebreide ervaring met taxaties en ook de koop of verkoop van hotels en restaurants. Bij gebruik van het contactformulier zal een specialist direct contact opnemen.