Taxatie Drijvend Hotel

De waardering had alleen betrekking op het ‘vastgoed’ en dus niet op de exploitatie van het hotel. Hiernaast is rekening gehouden met de rechten en plichten behorend bij de unieke ligplaats.

Omschrijving: Drijvend Hotel
Categorie: Bijzonder vastgoed
Type vastgoed: Horeca
Locatie / Regio: Rotterdam
Soort: Taxatie
Opdracht / Doel: Waardering voor interne doeleinden

taxatie hotel drijvend