Regelgeving bij de verhuur van woonruimte

Vanuit de overheid is er steeds meer aandacht voor de commerciële verhuur van woonruimte. De aandacht komt tot uiting in landelijke wetgeving zoals de Wet Goed Verhuurderschap en plaatselijke woonverordeningen. Hiernaast dienen particuliere verhuurders ook rekening te houden met fiscale consequenties.

Bij het (opnieuw) vaststellen van de marktwaarde in verhuurde staat is het dan ook van groot belang om rekening te houden met deze actuele regelgeving. Deze regelgeving is namelijk van directe invloed op de wijze hoe woonruimte verhuurd wordt. Hiernaast is er ook nog in veel gevallen sprake invloed op het rendement en de huuropbrengst.

Wet Goed Verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap is er om ongewenste verhuurpraktijken tegen te gaan en zo woningzoekenden, huurders en arbeidsmigranten, en de leefbaarheid te beschermen. Naast een aantal algemene regels kent de wet ook de mogelijkheid om een verhuurvergunning te hanteren. Deze vergunning wordt uitsluitend verstrekt aan verhuurders indien er wordt voldaan aan de plaatselijke vergunningseisen. Een vergunningsvoorwaarde kan zijn dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan het maximum volgens het woningwaarderingsstelsel.

WOZ-cap

De WOZ-cap, ofwel de WOZ-waarde-correctie bij verhuur van woningen, is een regeling die beperkingen stelt aan de maximale stijging van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde telt voor maximaal 33% mee in de WWS – puntentelling. Door toepassing van de WOZ-cap bestaat de mogelijkheid dat een voorheen geliberaliseerde woning bij wederverhuur onder de liberalisatiegrens valt.

Wijze van verhuur: mag dit?

Ook de wijze waarop woonruimte wordt verhuurd kan rekenen op steeds meer aandacht. Plaatselijk wordt steeds meer gebruik gemaakt van verordeningen, bestemmingsplannen en vergunningen die verhuur van woonruimte aan banden moeten leggen. Hierbij valt onder andere ook te denken aan bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht en/of opkoopbescherming. Dergelijke regelgeving komt niet alleen vanuit de Gemeente maar ook steeds vaker vanuit de VvE

Bijzondere situaties bij verhuur van woonruimte: kamerverhuur

In het bijzonder geldt dat er steeds striktere regels van toepassing zijn voor kamerverhuur. Zodra er sprake is van meer bewoners per adres (huisnummer) dan is toegestaan gelden regels voor kamerverhuur. Een vergunning wordt echter slechts in beperkte gevallen verstrekt waarbij er sprake moet zijn van een ‘duurzaam gemeenschappelijke huishouding’. Indien er na tijdsverloop nog slechts sprake is van één huurder kan het zijn dat er niet opnieuw aan meerdere huurders verhuurd mag worden.

Fiscale consequenties voor particulieren

Er zijn verschillende wijzigingen in de inkomstenbelasting die een grote rol van betekenis spelen voor particuliere verhuurders van woonruimte. Naast een verhoogd fictief rendement en tevens een fictieve rente geldt er tevens een gestegen vermogensrendementsheffing. Deze fiscale maatregelen hebben ongetwijfeld een effect op de inkomens- en vermogenspositie van de particuliere belegger. Een gevolg hiervan is uiteindelijk en gevolg voor de marktwaarde van verhuurde woonruimte.

Wilt u zeker weten dat u als verhuurder volledig voldoet aan de actuele regelgeving en fiscale vereisten?

Neem dan nu actie en zorg ervoor dat u goed voorbereid bent op de veranderende wetten en voorschriften rond commerciële verhuur van woonruimte. Bescherm uzelf en uw investeringen door tijdig advies in te winnen en de juiste stappen te ondernemen.

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek om te zorgen dat u voldoet aan de wetgeving en ook nog het best mogelijke rendementen behaalt.

Regelgeving bij de verhuur van woonruimte